Aansluiten op de onderwijsvraag van nu

11 okt 2016

De onderwijsbehoefte van nu - 16 november in Utrecht

Iedere school, of bijna iedere school, ongeacht onderwijssector, is op zoek naar de optimale aansluiting van het onderwijsaanbod op de onderwijsvraag van nu. De onderwijsbehoefte van kinderen, jongeren, ouders en samenleving is in beweging en het onderwijs beweegt mee. Veel docenten merken dat bijvoorbeeld de beschikbare technologie, de groei van digitale leeromgevingen, de rol van overal aanwezige kennis en de roep om andere vaardigheden iets anders vraagt van hen dan voorheen. Wat speelt er allemaal in de diverse sectoren van het onderwijs en hoe ga jij hiermee om? Dit verkennen we gezamenlijk op de eerste bijeenkomst van dit schooljaar van Bron voor Onderwijs in Utrecht. Om van elkaar te leren. Om de verbinding te maken tussen de onderwijssectoren. Noteer alvast 16 november vanaf 19.00 uur in je agenda. We zijn welkom bij basisschool De Odyssee, Homeruslaan 40 in Utrecht. Aanmelden is noodzakelijk via angeline@bronvooronderwijs.nl.