Bron voor Onderwijs zet stappen!

2 dec 2019

Na de zomer zijn we met een selecte groep onderwijsprofessionals aan de slag geweest om Bron voor Onderwijs te vernieuwen. Allereerst was er de vraag: Is het waardevol om lokaal van PO tot en met universiteit met elkaar verbonden te zijn? En vervolgens hebben we gekeken naar het waarom en het 'hoe'.

De reactie van een ieder is als volgt samen te vatten: Ja! Het is prettig om met een groep mensen iets te dragen, te werken aan het onderwijs. Een groep mensen die groter is dan mijn eigen school. Ik kan uit mijn eigen wereld kijken. Kijken naar elders om de beweging in mijzelf aan de gang te houden.

Hoe dan verder?

De waarde en voorwaarde voor Bron voor Onderwijs is verbinden. Vanuit de persoonlijke en professionele verbinding betekenisvol zijn. Vanuit de kerngroep gaan we groeien met diegene die wil meedoen. Doen. Niet halen.  Door de dagelijkse gewenning heen te gaan. We nemen de tijd voor kwalitatieve stappen. Met een programma dat er toe doet en een ‘lat’ heeft. Via de inbreng van de deelnemers. In de groep en in andere samenstellingen. Samen eten, samen koken, samen het werk delen. De kerngroep neemt het voortouw.