Corona en onderwijs: we ontmoeten elkaar op afstand

20 apr 2020

En de leerlingen werken online. Een eerste reactie: Ik raak ze kwijt, ik vind ze weer, ik start opnieuw, ik lach met ze, ik wil dingen laten zien, zoeken met functies, blij dat ik ze ken, ik ruik ze niet! En ik mis ze. Wat boffen we met collega's die veel technische ondersteuning kunnen geven. Los van de technische omgeving verkennen we het lesgeven: Wat leert het ons? Wat laat het ons zien? Wat kunnen we? Kijken we anders?

Onze context is veranderd. En wij veranderen mee. Vooruitkijken helpt, maar leidt nog niet tot heldere antwoorden. Dus we werken in het nu vanuit het nu. Dus de boel op de rails (willen) hebben. Contact met de leerlingen (willen) hebben. Aansluiting en verbinding hebben. En de leerlingen helpen mee. Al zijn er ook die niet goed in beeld zijn ...

Noodgedwongen laten we patronen los en zoeken houvast voor onszelf en voor de leerlingen en voor de ouders. Zonder goed de dreiging van nu in te kunnen schatten. We werken met wat we weten. En dat is vandaag anders dan morgen. Dus wisselt lesinhoud zich af met afspraken maken over de profielkeuze. Alles wat was voorbereid gaat toch weer anders. Ook doordat we steeds vaardiger worden in het gebruik van de tools, in het leren met en van elkaar op afstand.

Sommigen ervaren een enorme drive om deze vorm van leren in te richten: Geen excuses meer over tijd en 'niet kunnen'. Het moet, dus we doen het. Werktijden veranderen, dagritme verandert. Zowel leraar als leerling ervaren dit (ook) als positief: Meer invloed op het eigen dagritme is fijn! En wat leren we veel! Misschien iets anders dan gepland, maar we leren veel!

Leren programmeren, leren vragen te stellen, leren zelfstandig te werken, leren van dingen die nog niet gaan, leren verantwoordelijkheid te nemen, leren oplossen, ontwikkelen van creatief denken, goodpractices delen, contact zoeken, omgaan met vervelen, collega's online opzoeken, kwetsbaarheid benoemen, elkaar (digitaal) helpen, prioriteiten stellen, loslaten van eigen invloed, leren omgaan met bereikbaarheid, niet willen vervallen in oude patronen, ontwikkelen van manier van aansturen en aanspreken, leerlingen anders zien dan voorheen, hiƫrarchie in de groep zien veranderen, de waarde van samenwerking ervaren. We hebben allemaal even "geen kleren", we hebben niets te verliezen. Het collectief bewustzijn verandert en groeit. En we denken na over nieuw onderwijs!

"We hebben elkaar aangezet en elkaar meegenomen. En dat is onderwijs. Zo probeer ik in de klas ook te zijn."

En we stellen ons de vraag: Wat gaat het met kinderen doen? Wat gaan we aan gedrag zien? Gaan wij raar gedrag zien? Moeten we daar iets mee? Kunnen we daarin iets mee? Of leren we juist meer vanuit het nu te werken? En dit niet voor te bereiden maar er dan en daar voor de leerling te zijn? We maken ons er zorgen over, maar weten veel nog niet.

Kunnen wij van Bron voor Onderwijs hier iets mee? We kunnen gaan beschrijven vanaf dag 1: Wat is er werkelijk gebeurd? Wat zegt dit over de rol van de docent? Hoe houden we aansluiting? Is aansluiting over de muren van onze schoolgebouwen heen relevant? Kunnen we elkaar versterken? We merken dat de ervaring van het Thomas prettig is voor de leraar van het Beekdal en andersom ....

Kunnen we iets met de eerste dag na Corona? We starten via Googledocs een gezamenlijk document. Zorgen voor een bron, inspiratie dat tzt gedeeld kan worden. Kunnen we er leerlingen, docenten, ouders bij betrekken? Zichtbaar maken? Visueel maken? Van binnenuit iets laten zien is belangrijk (geen opdracht formuleren). En geen enquete ....

En online communiceren? Het kost op een andere manier energie. Het vraagt op een andere manier concentratie. Het maakt je zeer bewust van de waarde van contact. Dus misschien net als tijdens een radio-uitzending soms maar even een muziekje laten horen? Af en toe even een glas water pakken of een kopje koffie? Oortjes wel of juist niet in? Techniek en technologie zijn relevanter dan ooit: Hoe ervaren wij mensen dit? Voorlopig zoeken we (vaak comfortabel, soms oncomfortabel) verder.