Democratisch Onderwijs van dichtbij

27 sep 2016

De Vallei als inspiratiebron op 1 november

In kunnen springen op de leerbehoeften van het kind zonder de kern van het curriculum te missen is iets wat vele scholen bezighoudt. Hoe sluit je optimaal aan op wat je nodig acht en doe je tegelijkertijd recht aan het kind, de vraag van de samenleving en jouw eigen pedagogische en didactiesche visie? En hoe houd je daarbij ook nog rekening met leren binnen en buiten school, formeel en informeel leren en de digitale leeromgeving?

Het onderwijs van De Vallei is zeer de moeite waard om te kennen. Op De Vallei (PO en VO) gaan ze onder andere uit van het Sociaal Constructivisme, Democratisch onderwijs, Natuurlijk Leren, Sociocratische besluitvorming en werken ze onder andere met een multidisciplinair team,  een rijk aanbod, een leer- en doewensenformulier en betrokkenheid van ouders. Op een Democratische School zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Dat wil zeggen dat het kind bepaalt wat, hoe, wanneer en met wie hij of zij activiteiten onderneemt. Inspirerend? ZEER!

Op 1 november zijn we vanaf 19.00 uur te gast op De Vallei. Er is natuurlijk wederom voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. En vragen te stellen. Waar we ons deze keer met name op gaan richten is de aansluiting tussen wat de samenleving volgens ons van onderwijs (onze kinderen) vraagt en hoe de visie en uitvoering van De Vallei daaraan bijdraagt. Niet om te oordelen, maar om te verkennen en elkaar te versterken. Mijns inziens is iedereen die betrokken is bij deze school (leidinggevenden, teamleden, kinderen, ouders, anderen) een bron van inspiratie voor vernieuwing, bezinning en ruimte - voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is.

Neem een kijkje op http://basisschooldevallei.nl/de-vallei/de-didactiek en struin even rond op de site. We gaan deze avond elkaar verrijken in gedachten over onze eigen rol van betekenis in onze eigen onderwijsomgeving. Aanmelden kan via gini@bronvooronderwijs.nl.