Systemisch werken - in een opstelling

1 feb 2019

De eerste Bron voor Onderwijs 2019 op basisschool 't Panorama. Onder leiding van Inge Knoope hebben we verkend wat ons raakt en zorgen baart in het onderwijsveld in Nederland. Iedereen had inspirerende vragen: - Waarom houden we met de samenwerking van SBO en PO toch exclusieve groepen van15 kinderen met gedragsproblemen bij elkaar, inclusief veel thuiszitters, inclusief veel vacatures? - In IJsland en Canada werken ze ook op basis van inclusief onderwijs. Waarom duurt het bij ons in Nederland zo lang voordat het hier bij ons een beetje op een goede manier kan? - Hoe zorgen we ervoor dat iedereen tot zijn/haar recht komt? Wat belemmert en wat maakt het mogelijk? - Waarom is er een lerarentekort in Nederland? Willen mensen wel in ons onderwijssysteem werken? - Waarom lukt het bij de ene school wel en bij de andere niet? Het betreft hetzelfde onderwijsveld. Waarom groeien de gezonde kiemen niet? En ook: - Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in het onderwijs tot zijn recht komt?

Na een korte inleiding op systemisch werken (“Er is niets zo praktisch als een goede theorie”), zijn we aan de slag gegaan met de vraag van Nikki. En Nikki’s reactie was als volgt: “ Ik vond het werken met de systeemopstelling verrassend inzichtelijk. Het was een soort on-geregiseerd toneelstuk die bijna precies weerlegde wat mijn visie is. Ik vond het bijzonder wat de verschillende rollen vertelden over de positie waar ze in stonden. Een van de meest inzichtelijke dingen vond ik dat er zoveel spanning was tussen ouder en overheid. (...) Ik vond het mooi dat de vernieuwer, leraar, leerling en ouder op één lijn kwamen te staan. Dat is hoe ik onderwijs ook zie, we moeten het samen doen. (...)

Een mooie avond!