Vanaf-nu

6 mrt 2019

Een mooie avond door Vanaf-nu (Ronald Wilk en Pieter Bonthuis): we verkennen wat we aan waarden delen in ons Nederlandse onderwijs en waarom. Wat herkennen we (niet) in onze dagelijkse praktijk? En wat wensen we in onze dagelijkse praktijk? Vanuit de positie van de cultuurvis, de organisatievis, de verandervis en de effectvis delen we onze bevindingen. En we delen vooral voor de toekomst passie, innovatie, betrokkenheid, autonomie en klantgedrevenheid.

Jeroen Glissenaar, onze Arnhemse boswachter, licht toe dat leren buiten de muren van de school verrijkt (voor iedereen). Hij illustreert met voorbeelden hoe dit voor zowel leraar als leerling werkt. Leren in de natuur is niet alleen nuttig, maar een noodzaak voor persoonlijke ontwikkeling en ook om een duurzame samenleving vorm en inhoud te kunnen blijven geven.

Hoe fijn dat twee jonge en bevlogen leerkrachten zich sterk ontwikkelen en zich gesteund weten door vele collega's van Bron voor Onderwijs!

Het werken in de inspirerende consistoriekamer was geweldig! En het bijpraten aan een grote tafel in de Bizar-bazar na afloop is voor herhaling vatbaar .... Dank!