De stichting

Bestuur

Godelieve Spaas

We leven in tijd waarin grote veranderingen nodig en gaande zijn. Hoe het volgende tijdperk eruit gaat zien weten we nog niet. Dat we het samen maken wel. Dat vraagt van ieder van ons om de wereld opnieuw te bekijken en betekenis te geven en onze talenten in te zetten om de transitie mee vorm te geven. Ontwikkelen en leren is daarvoor voorwaarde. Bron voor Onderwijs werkt samen met docenten aan nieuwe vormen van leren en docentschap die bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw tijdperk.
Godelieve Spaas, voorzitter

Jeroen Giezen

06 13 79 67 56

De leraar van nu staat voor grote uitdagingen: kinderen voorbereiden op een onzekere toekomst, op banen die we nu nog niet kennen, op een wereld met veel meer technologie en een wereld die veel sociale vaardigheden vraagt. Dit zou kunnen betekenen dat je je als leraar anders moet opstellen dan dat je gewend bent. Een collega treffen die je in deze veranderende rolneming kan versterken, gun ik iedere leraar. Meewerken aan Bron voor Onderwijs doe ik graag. Jeroen Giezen, penningmeester

Gini Manting

Ligna begeleidt communicatie-processen in alle sectoren van het onderwijs (daar waar mensen elkaar even niet goed verstaan). Als eigenaar van Ligna werk ik op alle niveaus in het onderwijs, van leraar tot bestuurslid. Goed onderwijs begint bij verwondering en leidt tot wijzer worden - je gunt ieder kind een leraar die deze groei kan begeleiden. De liefde voor onderwijs, de bewondering voor leraren en het besef van het belang van actueel onderwijs, zeker nu, deed mij starten met deze vorm van verbinden en versterken van de leraar. Gini Manting, directeur